?

Log in

No account? Create an account
LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Pop-up [Ліп. 15, 2004|03:09 am]
lj_belarusian

lj_belarusian

[setska]
Такая праблемка ўзьнікла..думаю ці варта перакладаць на беларускую выраз 'Pop-up' і калі варта то як. Кшталту Popup window, Pop-up blocker...
Якія будуць прапановы?
Дзя.
СпасылкаАдказаць

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: maratyszcza
2004-07-23 03:37 pm (UTC)
Usplyvač?
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: ales_n
2004-11-25 11:42 pm (UTC)
1. Pop-up window - раптоўнае вакно
2. Pop-up menu - кантэкстнае мэню
(Адказаць) (Thread)