?

Log in

No account? Create an account
Пераклад - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Пераклад [Врс. 13, 2004|11:11 am]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
Як бы вы пераклалі:
- thumbnail;
- Fotobilder?
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: ausvald
2004-09-13 09:18 am (UTC)
шо за fotobilder? photobuilder мабыць?
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: redwingedduck
2004-09-13 09:26 am (UTC)
http://www.livejournal.com/users/news/80456.html
Вось тут яны пра яго пішуць, называючы менавіта FotoBilder
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: redwingedduck
2004-09-13 09:27 am (UTC)
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ausvald
2004-09-13 09:32 am (UTC)
Дык, навошта назву перакладаць?
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: redwingedduck
2004-09-13 09:36 am (UTC)
хм...
ну так, рацыя
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rydel23
2004-09-13 11:10 am (UTC)
Белагаляндцы.
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ausvald
2004-09-13 12:47 pm (UTC)
thumbnail перакладаецца як "адзінцовы пазногаць" :)
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: ausvald
2004-09-13 12:50 pm (UTC)
Прапаную слова "пазыр", бо яно адначасова падобнае на "пазур" (пазногаць) ды мае корнем "зыр", ад слова зырыць :)
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ausvald
2004-09-13 12:52 pm (UTC)
Каліж сур'ёзна, дык можна ўжываць слова "накід[ак]"
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: zolak
2005-09-14 09:18 am (UTC)
Minijatura?
(Адказаць) (Thread)