?

Log in

No account? Create an account
LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

communities [Снж. 21, 2004|05:09 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[alex_eeire_avis]
Якiм чынам адну суполку могуць moderate некалькi чалавек, калi да суполкi можна зьвярнуцц толькi той, хто яе ствары (дакладней, па ягонаму password)? Цi я чагосьцi не разумею?
СпасылкаАдказаць