?

Log in

No account? Create an account
Word: RSS, RSS Feed - LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Word: RSS, RSS Feed [Крс. 18, 2005|01:48 am]
lj_belarusian

lj_belarusian

[rydel23]


Цікавіць, як бы вы пераклалі на беларускую тэрміны датычныя тэхналёгіі RSS, а менавіта:

1.1 RSS (Rich Site Summary)
1.2 RSS (RDF Site Summary)
1.3 RSS (Really Simple Syndication)

2.1 RSS feed
2.2 RSS stream
2.3 RSS channel
2.4 web feed

3.1 feed reader
3.2 aggregator
3.3 news reader
3.4 news aggregator

У групах 2 і 3 разам згуртаваныя словы сынонімы. Так што для пачатку хопіць і аднаго варыянту на групу.

Асноўная праблема з абрэвіятурамі ў першым пункце, гэта наяўнасьць розных "вэрсій" ці сем'яў стандарту RSS. Вось жа маем адзін скарот і тры розныя стандарты:

RSS = Rich Site Summary = сям'я RSS 0.9x
RSS = RDF Site Summary = RSS 0.9 and 1.0
RSS = Really Simple Syndication = RSS 2.x

Як бы гэта ўсё перакласьці на беларусіш?
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: zedlik
2005-04-17 10:33 pm (UTC)
Я б сказаў так:

1.1 Кароткі зьмест сайту
1.2 Апісаньне зьместу сайту
1.3 Сапраўды просты экспарт

2.1 RSS-стужка
2.2 RSS-плынь
2.3 RSS-канал
2.4 вэб-стужка

3.1 стужкавы кліент
3.2 ?
3.3 навінны кліент
3.4 навінны + 3.2

У 3.2 можна таксама «кліент» або «стужкавы кліент» ўставіць.
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: wolny
2005-04-18 07:56 am (UTC)
1.1 поўнны зьмест бачыны (rich=багаты)
1.2 зьмест апісаньня рэсурсаў бачыны (RDF=Resource Description Framework)
1.3 вельмі простае зьбіраньне (з'яднаньне)

3.2 зьбіральнік
3.4 зьбіральнік навінаў
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: rydel23
2005-04-18 08:02 am (UTC)
> 1.1
Ён зусім ня "поўны", звычайна толькі першы абзац артыкулу, навіны...

> 3.2
Зьбіральнік - асацыяцыя выключна з garbage. ;)

PS. У любым выпадку, я ўжо напісаў артыкул:
* http://www.livejournal.com/users/rydel23/376205.html
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: wolny
2005-04-18 08:49 am (UTC)
калі не "зьбіральнік", тады што? як вы пэўна самі ведаеце, aggregator зьбірае ўсё, таму трэба нешта падобнае.
а "сындыкацыя" гучыць непрыгожа. у мяне асацыяцыя з рускім "сунуком". мабыць варта знайсьці добры адпаведнік?
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-05-27 12:30 am (UTC)
шлях як сындыкаваны рахунак можа быць абноўлены - гэта чытаньнем абнаўляючыйся стужкі RSS. (http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=150)

Ja prapanavaŭ by słova aktualizavanaj (albo abnaŭlanaj u avaryjnym vypadku), ale mienavita ŭ takoj čarhovaści.
(Адказаць) (Thread)