?

Log in

No account? Create an account
Nudge - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nudge [Стд. 24, 2006|02:40 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
[Tags|]

На LiveJournal.com зьявілася новая мажлівасьць: http://www.livejournal.com/friends/nudge.bml
Завецца яна "Nudge a Friend!". Сэнс мае такі: калі ваш узаемны (абавязкова!) сябар не пісаў у свой дзёньнік больш за тыдзень, вы можаце накіраваць яму ліст эл.пошты праз вэб-інтэрфэйс LiveJournal.com з пажаданьнем, каб ён абнавіў свой журнал.

Вось і ўзьнікла пытаньне дакладнага перакладу слова "nudge" на беларускую. Непасрэдны пераклад слова: лёгка падштурхнуць локцем, падахвочваць, заахвочваць. Але яны крыху не пасуюць у гэтым кантэксьце. Мо вы нешта падкажаце?

Пакуль варыянты такія (nudge a friend, nudge):
- разварушы сябра, разварушыць;
- падахвоць сябра, падахвоціць;
- падштурхні сябра, падштурхнуць.
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: redwingedduck
2006-01-24 08:21 pm (UTC)
поўны Байкоў зь Некрашэвічам! :))

цікавае слова, а шэраговы наведнік зразумее?
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: swistak
2006-01-24 10:44 pm (UTC)
"катурхаць" было ў клясыкаў. дакладна да іхняга слоўніка.
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: slotoviepus
2006-01-25 02:28 am (UTC)
у Караткевіча падглядзеў. У "Каласах..." сустракалася.
А ці кожны шэраговы наведнік ведае слова "цэтлік"? :)
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: euga
2006-01-26 05:43 pm (UTC)
Я таксама за "раскатурхаць"...
Альбо (калі з прапанаванага) іншы варыянт - "разварушы".

І адразу задумалася, а якая форма загаднага ладу для "раскатурхаць"? :)))))))
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: redwingedduck
2006-01-27 09:52 am (UTC)
раскатурхай?
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: euga
2006-01-27 05:20 pm (UTC)
:) Ты проста прыроджаны лінгвіст.
(Адказаць) (Parent) (Thread)