?

Log in

No account? Create an account
Як скланяць "імя" - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Як скланяць "імя" [Стд. 31, 2006|04:17 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[mirritil]
Слова "імя" скланяць можна па-рознаму:

- iмя Р імя (імені) Д імю (імені) Т імем (іменем) М імі (імені); мн. імі (імёны), імяў (імён і імёнаў) // Арфаграфічны (НН)

Гэта значыць, што можна сказаць як "працэс зьмены імя", так і "працэс зьмены імені"; як "ўвайшлі пад сваім імем" так і "ўвайшлі пад сваім іменем"; як "па вашым імі" так і "па вашым імені".

Я лічу, што лепей выкарыстоўваць паўсюль у ЖЖ толькі адзін варыянт - ці з "ен", ці безь яго, але каб была аднастайнасьць. Мне асабіста падабаецца варыянт бязь "ен", бо ён неяк болей "тарашкевіцкі".

Напішыце, што думаеце з гэтай нагоды. Трэба вызначыцца.
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: ausvald
2006-01-31 02:37 pm (UTC)

:)

іме (яно)
іме імі
+імя імеў
імю імям
+імем імямі
імі імях

імён (ён)
імён +імёны
імёна +імёнаў
імёну +імёнам
імёнам +імёнамі
імёне +імёнах

імень (яна)
імень імені
+імені іменей
+імені іменям
+іменем іменямі
+імені іменях
(Адказаць) (Thread)