?

Log in

No account? Create an account
цікавая спасылка - LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

цікавая спасылка [Тра. 16, 2002|01:36 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[rydel23]
http://www.geocities.com/c_piron/3.html - "Learning From Translation Mistakes" by Claude Piron - раю пачытаць.
а калі маеце больш вольнага часу, то з гэтага сьпісу (усё ад першага да апошняга):
http://www.vladivostok.com/Speaking_In_Tongues/links.htm (па-расейску)

ЗЫ. Сяржук, Ярык, наконт вашых варыянтаў адпішу напэўна ўвечары ці нават заўтра, бо зараз няма часу дэталёва адказаць.
СпасылкаАдказаць