?

Log in

No account? Create an account
Выявы; Images and Userpics - LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Выявы; Images and Userpics [Стд. 31, 2006|09:04 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[mirritil]
На цяперашні момант у перакладах паўсюль і Images, і Userpics перакладаюцца як "Выявы". Гэта прыводзіць да блытаніны; напрыклад, на старонцы інфармацыі пра карыстальніка ў нас ёсьць дзьве спасылкі на выявы: юзэрпікі і галерэі.

Трэба тэрмінова штосьці з гэтым рабіць. Я прапаную ўсё ж такі вынайсьці іншае слова для юзэрпікаў...
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: mirritil
2006-02-02 09:30 am (UTC)
цікава...

галоўнае пытаньне наагул - ці трэба шукаць іншае слова, не "выява", для юзэрпіка. а ўжо другое пытаньне - якое слова.
(Адказаць) (Parent) (Thread)