?

Log in

No account? Create an account
пераклад пытаньняў і адказаў - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

пераклад пытаньняў і адказаў [Стд. 31, 2006|09:35 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[mirritil]
Пераклаў самае запатрабаванае пытаньне з FAQ - пра lj-cut. Праглядзіце.

http://www.minilog.com/ljtranslate/index.bml?mode=view&id=49956a25196ce7a4b28138ead764fd4c

Калі ня будзе ніводнай заўвагі, заўтра падам у базу.
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: mirritil
2006-01-31 08:36 pm (UTC)
згодзен
(Адказаць) (Parent) (Thread)