?

Log in

No account? Create an account
LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nudge (апытаньне) [Лют. 1, 2006|05:37 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
[Tags|, ]

Паводле дыскусіі створанае апытаньне. Калі ласка, прыміце ўдзел.

Як перакласьці nudge на беларускую?

разварушы сябра, разварушыць
18(42.9%)
падахвоць сябра, падахвоціць
5(11.9%)
падштурхні сябра, падштурхнуць
7(16.7%)
абудзі сябра, абудзіць
5(11.9%)
раскатурхай сябра, раскатурхаць
5(11.9%)
гукні сябра, гукнуць
2(4.8%)
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: zmila
2006-02-02 08:43 am (UTC)
я б даў два варыянты: разварушы і абудзі. але галасаваньне дазваляе толькі адзін, таму "разварушы"
(Адказаць) (Thread)