?

Log in

No account? Create an account
"тожабеларусы" пішуць :)) - LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

"тожабеларусы" пішуць :)) [Тра. 20, 2002|10:43 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[rydel23]
[Настрой |amusedamused]

http://www.tut.by/Forum/11080.html - здараецца нават і такое.

цікава, хто гэта даў спасылку? і каму?

вось у такім выпадку ўжо варта пераходзіць у рэжым "толькі для сяброў".
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: rydel23
2002-05-21 02:40 am (UTC)

працяг у іншым месцы

(Адказаць) (Thread)
From: bielarusaczka
2002-05-21 12:24 pm (UTC)
І хто ж гэта такі... :-( З боку стваральніка гэтага форуму гэта проста нізка....
Менавіта з-за такіх я не люблю пазначаць свае дадзеныя.

Дарэчы, калі я чытала твааю біяграфію, у мяне былі думкі, што гэта можа быць выкарыстанае супраць цябе.
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: rydel23
2002-05-21 01:00 pm (UTC)
Мне пофіг. Сабака брэша, караван ідзе :). Можа толькі першыя тры хвіліны было брыдка, што нехта маё жыцьцё ў Нямеччыне і грамадзянства маёй жонкі можа вось так "ацаніць". Забылі (і забілі) на гэта %).

"гэта можа быць выкарыстанае супраць цябе."

кім і ў якім сэнсе? :)
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: bielarusaczka
2002-05-22 08:47 am (UTC)
і слушна

а кім заўгодна і для самых розных мэтаў. :)

Я ўсё ж за тое, каб называць не Жывы Дзёньнік, а Жывы Часопіс
(Адказаць) (Parent) (Thread)