?

Log in

No account? Create an account
Ideja - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ideja [Сак. 24, 2006|11:13 am]
lj_belarusian

lj_belarusian

[zuch]
Takaja ideja: zrabic' telefonny bank, kab hrupa liudziow telefanavali zhycharam Miensku, numary brac' z telefonnaj knizhki. Heta znaczna tan'nie czym uliotki, dy nia maje nijakaj pahrozy dlia taho chto telefanuje - u horszym vypadku ablajuc' i pakladuc' slychacz, a w liepiejszym - vy znojdziacie papliecznika, zaprosicie na ploszczu. I kali vy zahitujacie paru czalaviek, a tyja paru, zaprosiac' paru svaich siabrow, i skazhuc' im szto saprawdy adbyvajecca - heta mac'mie patencyjal...
Jak vy liczycie?
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: redwingedduck
2006-03-24 07:29 pm (UTC)
гэта ня тая суполка
трэба пісаць пра гэта ў:
minsk_by
by_vybary2006
plac_2006
(Адказаць) (Thread)
From: estefania_lies
2010-09-10 11:18 am (UTC)
клёва ; estefania_lies
(Адказаць) (Thread)