?

Log in

No account? Create an account
Можна запускаць - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Можна запускаць [Жнв. 20, 2003|11:00 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
Стан перакладу: 82.99%
Можна сачыць тут: http://www.livejournal.com/translate/?s=percent

Да сп. rydel23: можаш зьвярнуцца да каго-небудзь з "бацькоў" LiveJournal.com, каб яны запусьцілі беларускі інтэрфэйс у эксплуатацыю, бо здаецца гэта могуць зрабіць толькі яны.

Адразу хачу папярэдзіць, што гэта тэставы варыянт, таму пра ўсе памылкі трэба паведамляць у гэтую суполку.
СпасылкаАдказаць

Comments:
From: zolak
2003-08-21 03:54 am (UTC)
Jasna. Jon vidać niedzie adpačyvaje, inakš dauno adkliknuusia b na Tvoj dopis.
(Адказаць) (Parent) (Thread)