?

Log in

No account? Create an account
LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Можна запускаць [Жнв. 20, 2003|11:00 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
Стан перакладу: 82.99%
Можна сачыць тут: http://www.livejournal.com/translate/?s=percent

Да сп. rydel23: можаш зьвярнуцца да каго-небудзь з "бацькоў" LiveJournal.com, каб яны запусьцілі беларускі інтэрфэйс у эксплуатацыю, бо здаецца гэта могуць зрабіць толькі яны.

Адразу хачу папярэдзіць, што гэта тэставы варыянт, таму пра ўсе памылкі трэба паведамляць у гэтую суполку.
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: rydel23
2003-08-21 07:23 am (UTC)
Я кантактаваў толькі з avva. Ён нам гэтае камюніці якраз і зрабіў. Увечары напішу яму. (Дарэчы, можаш і ты сам напісаць, я ня думаю, што яму важна ХТО яму напіша. Ты - галоўны перакладчык, а я хто?)
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: redwingedduck
2003-08-21 01:08 pm (UTC)
даслаў яму ліст. паглядзім, што з гэтага атрымаецца.
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rydel23
2003-08-22 12:08 pm (UTC)
Ці атрымаў адказ? Альбо мне напісаць таксама?
(Адказаць) (Parent) (Thread)