?

Log in

No account? Create an account
Працяг працы? - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Працяг працы? [Чэр. 22, 2012|12:48 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[larchanka]
Спадарства, можа давайце працягнем працу над перакладам ЖЖ на беларускую мову.

Справа ў тум, што 35 адсоткаў - гэта зусім мала, а калі крыху папрацпваць, можна значна павялічыць гэты паказчык!

СпасылкаАдказаць