?

Log in

No account? Create an account
пераклад - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

пераклад [Жнв. 30, 2003|11:13 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
Паціху працягваю перакладаць "Пытаньні і адказы".

Ёсьць пытаньне:
як бы вы пераклалі Abuse team? (больш падрабязна, што гэта такое)
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: rydel23
2003-08-30 01:26 pm (UTC)
"Аддзел скаргаў"? ;)
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: redwingedduck
2003-08-30 01:32 pm (UTC)
Яны ўсё ж займаюцца канфліктамі паміж карыстальнікамі, а "Аддзел скаргаў" больш падобна на Support.
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rydel23
2003-08-30 03:46 pm (UTC)
"Каманда, адказная за разборкі" :-)
А калі сур'ёзна, то трэба падумаць. Адразу так нічога геніяльнага не прыдумваецца.
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: zolak
2003-08-30 02:48 pm (UTC)
Kamanda pa pytańniach złoŭžyvańniaŭ
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: dryhva
2003-08-30 05:52 pm (UTC)
Kamanda skarh złoŭžytku.
Kamanda złoŭžytnikaŭ.
Skarhi na złoŭžytnikaŭ.
Raździeł skarh.
Raździeł skarh ci raździeł skarh na złoŭžytnikaŭ, na maju dumku sama lepiej padychodzić, tamušto jany hetym zajmajucca (If you're having problems with another user, or believe that someone is violating the Terms of Service) i nazva samatłumačalnaja.
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: redwingedduck
2003-08-31 01:18 pm (UTC)
Аддзел скаргаў

думаў я, думаў, і вырашыў спыніцца на гэтым варыянце, бо ўсё ж больш за ўсё адпавядае па сэнсу. Першы варыянт, як заўсёды самым лепшым апынуўся. (на маю думку)
(Адказаць) (Thread)