?

Log in

No account? Create an account
пераклад - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

пераклад [Жнв. 30, 2003|11:13 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
Паціху працягваю перакладаць "Пытаньні і адказы".

Ёсьць пытаньне:
як бы вы пераклалі Abuse team? (больш падрабязна, што гэта такое)
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: rydel23
2003-08-30 03:46 pm (UTC)
"Каманда, адказная за разборкі" :-)
А калі сур'ёзна, то трэба падумаць. Адразу так нічога геніяльнага не прыдумваецца.
(Адказаць) (Parent) (Thread)