?

Log in

No account? Create an account
пераклад - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

пераклад [Жнв. 30, 2003|11:13 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
Паціху працягваю перакладаць "Пытаньні і адказы".

Ёсьць пытаньне:
як бы вы пераклалі Abuse team? (больш падрабязна, што гэта такое)
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: redwingedduck
2003-08-31 01:18 pm (UTC)
Аддзел скаргаў

думаў я, думаў, і вырашыў спыніцца на гэтым варыянце, бо ўсё ж больш за ўсё адпавядае па сэнсу. Першы варыянт, як заўсёды самым лепшым апынуўся. (на маю думку)
(Адказаць) (Thread)