?

Log in

No account? Create an account
LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

TO: Redwingedduck [Врс. 24, 2003|05:33 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[dryhva]
[Настрой |spadziavalny]

redwingedduck, KALI LASKA pamianiajecie słova "žurnal" na "dziońnik" ŭ biełaruskim pierakładzie. Na maju dumku heta pahanić uvieś pierakład. Arhumant sa stanoŭčaj padtrymkaj ja ŭžo davała, piarečańniaŭ taksama ni čuła. Kali trebna mahu šče raz napisać. Adno kali lasačka pamianiajcie na "dziońnik", a to ažno śviarbiać vočy na heta pazirać.
Zarańnie vielmi ŭdziačnaja, dryhva
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: redwingedduck
2003-09-25 12:05 am (UTC)
>i toje što livejournal.com – rasiejskaje vynachodžańnie, tamu „kryšku pa-rasiejsku” pavinna być.

не зусім зразумеў, калі гэта расейцы прыбралі сабе амэрыканскае вынаходжаньне

можа ўжо і "Жывы" на нешта памяняем? бо ў расейцаў ён таксама "Жывы"?
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: zolak
2003-09-25 12:36 am (UTC)
Nie kryuduj, heta rydel kaliści takuju zauvahu zrabiu, maulau livejournal – ad rasiejcau pryjšou. Čamu ja navat schilny vieryć. Ty sam viedaješ, što maja pazycyja pa niekatorych pytańniach niaźmiennaja. Adno z takich pytańniau – nie pautarać za inšymi narodami. Rasiejcy pierakłali livajournal jak „žyvy žurnał”, i heta davoli tvorčy padychod. Biełauskaja kalka – užo nia budzie ani takoj tvorčaj, ani dakładna nie adlustrouała b sutnaści livejournal.
Darečy, kalka z anhielskaj była b „žyćciadziońnik”?
(Адказаць) (Parent) (Thread)