?

Log in

No account? Create an account
LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Першы запіс [Тра. 14, 2002|09:44 am]
lj_belarusian

lj_belarusian
Мэта стварэньня гэтага community - абмеркаваньне перакладу на белмову "міжтвар'я" ЖЖ. Спадзяюся, што перакладзем хутка. Усяго найлепшага!
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: shyma
2002-05-14 02:43 pm (UTC)

Не спяшайцеся, хай ужо ўсё будзе добра!
Поспехаў!
(Адказаць) (Thread)