?

Log in

No account? Create an account
Koła siabroŭ - LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Koła siabroŭ [Врс. 28, 2003|09:56 am]
lj_belarusian
lj_belarusian
[zolak]
[Цяпер грае |Pamiataju, pieršy moj kantakt z lj absalutna nia vyklikaŭ u]

Pamiataju, pieršy moj kantakt z lj absalutna nia vyklikaŭ uva mnie achvoty anhažavacca ŭ hetuju „zabłytanyju łuchtu”. Kali pahartaŭ dziońniki niekatorych karystalnikaŭ, (pieravažna rasiejskija, bo na ich ja chutčej niejak natknuŭsia), žachnuŭsia ad vialikaj kolkaści nealahizmaŭ, typu stužka siabroŭ, ŽŽ, itd.

Vy, peŭna, budziecie śmiajacca, ale ja prapanuju jašče adnu źmienu biełaruskaha interfejsu: „stužku siabroŭ” zamianić na „koła siabroŭ”.

Heta nie dakładny pierakład, viadoma, heta chutčej sproba „lakalizacyi”, sproba zrabić livejournal-žyćciapis (jakija ŭrešcie vynikii hałasavanki?) pa miery mahčymaści bolš ludzkim.

Cikava było b pačuć mierkavańni inšych na hetuju temu.
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: yarik
2003-09-28 07:10 am (UTC)
Мне падабаецца "СЯБРЫНА".
(Адказаць) (Thread)
From: zolak
2003-09-28 07:19 am (UTC)
Siabryna mnie chutčej asacyjujecca z "supolniaj", (kommunity), čymści z tymi ludźmi, jakija u našym niepasrednym atačeńni.
(Адказаць) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
From: zolak
2003-09-28 12:52 pm (UTC)
Čamu ŭskładniać? Koła siabroŭ hučyć datyčyć kahości, chto navokał, u blizkaj vakolicy, vakoł.

Dy j hučyc heta vielmi_pa-našamu! Va ŭsiakim rzie značna lepiej, za friend-stužku. Mianie hetaja „stužka”, ščyra kažučy, nadzvyčaj biantežyć.
Rasiejcy paetyčna piekakłali śpis na „stužku”. Vykarystali peŭnuju vizualnaśc, i heta ok. Tvorčy padychod. Adnak pieranos čahosci takoha na naš interfejs byŭ by ŭžo nia tvorčym padychodam a typovym rasizmam, ci prynamsi kalkaj.
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: bielarusaczka
2003-09-28 01:29 pm (UTC)
я ўвогуле супроць сяброў, бо шмат хто ў маім жыцьцяпісе - не мае сябры...
дарэчы нейкага паразуменьня ў гэтай суполцы можна не шукаць, бо яны нават апытанкі праводзяць неяк дзіўна... зза чаго белмоўная вэрсыя жж у мяне выклікае вялікую агіду... :)
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: paligrych
2003-09-28 02:54 pm (UTC)
А можна проста "кола" альбо "новыя ведамкі" ці тое ж "кола сяброў" - замечацельна :-)
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: bielarusaczka
2003-09-29 12:56 pm (UTC)
я за "прЫяцелі"
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: zolak
2003-09-28 03:17 pm (UTC)
Nie haračysia, heta tolki internet. Varta adyjści ad niejkaj litaralnaści, abstrahavacca, i tady ŭsio stanie na svaje miescy.

Darečy, a chto jany ŭ Ciabie? Albo inačaj zapytajusia: navošta ich trymać u śpisie i čytać ichnija dumki, kali Tabie nie cikava?

A moža prapanavać takuju featuru stvaralnikaj lj, kab zrabili dadatkovuju katehoryju: nie_siabry_ale_toža_siabry?
;-)))

(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: bielarusaczka
2003-09-29 12:58 pm (UTC)
прыяцелі

дарэчы пра прыгожае: смску атрымала. з усім згодная. хто такі той чалавек, пра якога ты пісаў - ня ведаю :)
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: zolak
2003-09-29 01:20 pm (UTC)
Vielmi rady. Značyć ja mahu spakojna spać. Nikoha lepšaha za Ciabie ŭ hetaj roli ja nia baču.

A hety čałaviek mianie nadalej intryhuje. Vo zamaskavaŭsia! I nichto z Tvaich lj_pryjacielaŭ nie sustreŭ jaho ŭ reale?

Prosta čym bolej pra jaho dumaju, tym bolej jon mianie intryhuje.
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: bielarusaczka
2003-09-29 01:34 pm (UTC)
у цябе ёсьць нейкія думкі наконт таго, кім ён можа быць? ;)
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: zolak
2003-09-29 01:45 pm (UTC)
Naturalna!
Adnak heta tolki dumki. Daloka im da słovaŭ.
;)))
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: bielarusaczka
2003-09-29 01:52 pm (UTC)
добра... :) калі пачнуць афармляцца ў словы - паведамляй
(Адказаць) (Parent) (Thread)