?

Log in

No account? Create an account
LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Статыстыка [Снж. 19, 2003|12:55 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
[Настрой |pessimisticpessimistic]

Цікава, колькі народу ўсё ж ужывае беларускамоўны інтэрфэйс LiveJournal.com?
Бо я рэгулярна знаходжу ў ім памылкі, але відаць акрамя мяне гэта асабліва нікаму не цікава...
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: rydel23
2003-12-19 10:48 am (UTC)
Паспрабаваў успомніць. Вось дзве рэчы, што ўзгадаліся:

1) У форме для камэнтароў "Увайшоўшы карыстальнік: rydel23" вельмі не падабаецца. Не ўласьцівыя бел.мове гэтыя дзеепрыслоўі ў такім выглядзе.

2) http://www.livejournal.com/editinfo.bml
"мы толькі хацім ведаць" = хочам

(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: redwingedduck
2003-12-19 12:20 pm (UTC)
1) ёсьць нейкія варыянты? ці мо проста пакінуць "карыстальнік"?

2) выправіў
(Адказаць) (Parent) (Thread)