?

Log in

No account? Create an account
Статыстыка - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Статыстыка [Снж. 19, 2003|12:55 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
[Настрой |pessimisticpessimistic]

Цікава, колькі народу ўсё ж ужывае беларускамоўны інтэрфэйс LiveJournal.com?
Бо я рэгулярна знаходжу ў ім памылкі, але відаць акрамя мяне гэта асабліва нікаму не цікава...
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: redwingedduck
2003-12-19 12:20 pm (UTC)
так, рэкляма - рухавік гандлю :)
трэба да іх зьвярнуцца
(Адказаць) (Parent) (Thread)