?

Log in

No account? Create an account
LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

копія анонсу [Тра. 14, 2002|10:36 am]
lj_belarusian

lj_belarusian

[rydel23]
[Настрой |cheerfulcheerful]
[Цяпер грае |Песьняры - Купалінка]

Я атрымаў інструкцыі і код запрашэньня ад avva (дзякуй!) і стварыў адмысловую community lj_belarusian для абмеркаваньня пытаньняў перакладу інтэрфэйсу на белмову.

Да сьпісу перакладчыкаў, якія маюць права дадаваць пераклады, я дадаў наступных лжэюзэраў:
antanian
holzteller
miram
rydel23
shupa
syarzhuk

Пачаць пераклад мы можам праз пару дзён. Паведамлю дадаткова.

Калі нехта яшчэ хоча дапамагчы з перакладам, калі ласка напішыце мне rydel23, і я дадам вас да таварыства lj_belarusian.
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: yaug_en
2002-06-02 05:46 pm (UTC)
Але ж нехуй Вам рабiць))))))))
(Адказаць) (Thread)