?

Log in

No account? Create an account
LiveJournal.com па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

RSS Feed [Снж. 30, 2003|10:58 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
Узьнікла патрэба ў перакладзе наступнага выразу: "RSS Feed".
Вашыя прапановы?

Яшчэ, дзіўная заўвага, чамусьці ніводная беларуская суполка ня мае сваёй выявы...
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: rydel23
2003-12-30 03:08 pm (UTC)
Кармілка. :)))
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: letchik
2004-03-17 09:40 pm (UTC)
Гэтак і ёсьць на слэнге журналісцкім. Пад час працы на ТВ-6 была ў нас такая прымаўка пра спадарожнікавы фід: "Щас Москву покормим, и пивка".
(Адказаць) (Parent) (Thread)