?

Log in

No account? Create an account
RSS Feed - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

RSS Feed [Снж. 30, 2003|10:58 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
Узьнікла патрэба ў перакладзе наступнага выразу: "RSS Feed".
Вашыя прапановы?

Яшчэ, дзіўная заўвага, чамусьці ніводная беларуская суполка ня мае сваёй выявы...
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: ausvald
2003-12-30 04:17 pm (UTC)
RSS (really simple syndication) = СПС (сапраўды простае спалучэньне)
(Адказаць) (Parent) (Thread)