?

Log in

No account? Create an account
Meme Tracker - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Meme Tracker [Сак. 26, 2004|09:56 am]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
http://www.livejournal.com/meme.bml

хто б мне растлумачыў, што бы гэта значыла?
і як перакласьці Meme Tracker?
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: rydel23
2004-03-26 09:55 am (UTC)
Цікавая ідэя, толькі я чамусьці ня бачу ніводнай URL. Why?
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: redwingedduck
2004-03-26 10:06 am (UTC)
Я таксама URLаў ня бачу.
Што наконт перакладу словазлучэньня?
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rydel23
2004-03-26 10:25 am (UTC)
Уеб-стэр паведамляе:

Main Entry: meme
Pronunciation: 'mEm
Function: noun
Etymology: alteration of mimeme, from mim- (as in mimesis) + -eme
: an idea, behavior, style, or usage that spreads from person to person within a culture
(Адказаць) (Parent) (Thread)