?

Log in

No account? Create an account
Яшчэ колькі словаў для перакладу: Check Box(es) Radio Button(s)… - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Крс. 20, 2004|02:26 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[redwingedduck]
Яшчэ колькі словаў для перакладу:

Check Box(es)
Radio Button(s)
Drop-down box

Варыянты?
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: ausvald
2004-04-20 02:23 pm (UTC)
адзнакавая кнопка
абіральная кнопка
выпадны сьпіс
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: ausvald
2004-04-20 02:31 pm (UTC)
ці выкідны сьпіс
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: redwingedduck
2004-04-20 03:37 pm (UTC)
мо ня кнопка, а пункт?
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ausvald
2004-04-20 03:43 pm (UTC)
Чаму пункт??
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: redwingedduck
2004-04-20 04:41 pm (UTC)
таму што check box - гэта поле, якое мы пазначаем "птушкай", а зусім ня кнопка, проста можна пазначыць некалькі варыянтаў
radio button - у прынцыпе, тое ж самае, толькі можна выбраць адзін варыянт
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ausvald
2004-04-20 05:31 pm (UTC)
Кнопка - гэта тое на што ціскаюць.
(Адказаць) (Parent) (Thread)
From: zolak
2004-05-08 02:15 pm (UTC)
pole vybaru
pole šmatrazovaha vybrau
razhortnaje pole vybaru (ad "razhortvać")
(Адказаць) (Thread)