?

Log in

No account? Create an account
слоўнік перакладу LJ? - LiveJournal.com па-беларуску — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
lj_belarusian

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

слоўнік перакладу LJ? [Ліп. 1, 2004|08:18 pm]
lj_belarusian

lj_belarusian

[zmila]
а ці ёсьць дзе-небудзь слоўнік перакладу LJ на беларускую мову?
нешта кшталту пар: ангельскі варыянт – беларускі варыянт.
я зараз перакладаю кліента для LJ (Deepest Sender) на бел.мову, і каб не шукаць гэтыя фразы па ўсяму вэб-інтэрфейсу, мне было б значна прасьцей глядзець у асобны файл ці мо нейкая БД.

га?
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: redwingedduck
2004-07-01 08:17 pm (UTC)
паколькі перакладам займаюся толькі я, натуральна, што такі слоўнік прысутнічае ў адзіным варыянце на маім кампутары, калі цікавіць магу выслаць на эл.пошту...
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: zmila
2004-07-02 06:02 am (UTC)
буду ўдзячны!
(Адказаць) (Parent) (Thread)